Jdi na obsah Jdi na menu
 


zkvalitnění percepce sexuálního prožitku - atraktivita - osvit člověka

18. 1. 2010

 

 

cituji z:

http://www.solen.cz

Při léčení poruch libida a některých sexuologických potíží (snížení poševní lubrikace, dyspareunie, algopareunie) v souvislosti s klimakteriem je prvním a nejdůležitějším terapeutickým postupem hormonální substituční léčba. Zejména účinek estrogenů vede nejen ke zlepšení celkové kondice a zvýšení psychické pohody, ale výrazně zmírňuje atrofii a zlepšuje trofiku sliznice vulvy a pochvy. Tyto změny pak vedou ke zkvalitnění percepce sexuálního prožitku. Rozvíjí se motivace a sexuální fantazie, což u většiny žen vede ke zvýšení sexuální apetence. Vaginální podání estrogenních preparátů je tedy sexuologickou léčbou par excellence. Ženy, u nichž existuje kontraindikace celkové aplikace estrogenů, mohou použít k léčbě lokální vaginální přípravky, které mají na sliznici účinek identický. Zlepšení trofiky poševní sliznice činí tak lepší podmínky pro růst poševní laktobacilární flóry, což zlepšuje mikrobní situaci a působí jako prevence patologického mikrobiálního obrazu spojeného se zvýšeným sklonem k zánětlivým kolpitidám.

Lokální léčba estrogeny je standardním postupem v léčení symptomů urogenitální atrofie. Tyto preparáty působí především lokálně, vyznačují se nízkou systémovou absorpcí; jsou tedy vhodné i u těch žen, u nichž je celkové podání estrogenů nežádoucí. Tuto estrogenní léčbu je tedy možno provádět i bez opozice gestagenem. Poševní aplikace estrogenů je účinná na všechny symptomy tzv. stařecké kolpitidy včetně bledosti tkáně, suchosti, fragility a petechií. Zde je nutno zdůraznit také příznivý urologický efekt.

 

cituji z:

http://www.solen.cz/pdfs/psy/2004/06/03.pdf

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

cituji z:

http://www.psychiatriepropraxi.cz/
(zkráceno, zvětšeno!)


Psychiatrie pro Praxi, 2009; 4
Sexuální atraktivita a její determinanty
Sexual atractivity and it’s determinants

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.


Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

Autor se z evolučně psychologického hlediska zabývá faktory určujícími ženskou a mužskou sexuální atraktivitu. Z výzkumů jednoznačně plyne, že tato erotická atraktivita je u mužů a u žen závislá na mnoha vzhledových a behaviorálních charakteristikách, mezi kterými jsou u žen nejdůležitější ty, které souvisejí s jejich fertilitou, a u mužů ty, které signalizují jejich přístup ke zdrojům.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

cituji z:

Psychiatrie pro Praxi, 2009; 4
Fototerapie v gerontopsychiatrii
Phototherapy in geriatric psychiatry

MUDr. Richard Krombholz, MUDr. Hana Drástová, PhDr. Václav Červenka, Bc. Jitka Routnerová


Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha

Vliv denního osvitu na změny lidské psychiky je znám již dlouhou dobu. První seriózní práce o účinku léčby světlem u sezónně se vyskytující depresivní poruchy byly publikovány počátkem osmdesátých let 20. století. Po fázi empirického používání se teoretického opodstatnění dočkala fototerapie v souvislosti s výzkumem produkce a vlivu melatoninu na lidskou psychiku, zejména na náladu a spánek.

V současnosti je tato léčba standardně používána u sezónní afektivní poruchy a zkoušena v dalších indikacích. U starších pacientů tato metoda dosud nebyla příliš využívána, i když pro to nejsou důvody. V předkládaném článku autoři prezentují své pozitivní klinické zkušenosti s léčbou světlem u gerontopsychiatrických pacientů. Účinky léčby demonstrují na vlastním souboru.

 (zkráceno, zvětšeno!)